Skolēnu patstāvīgas mācīšanās prasmju attīstīšana – apraksts

Man šķiet, ka pirmais priekšnoteikums, lai skolēni patstāvīgi mācīties ir sajūta, ka viņi ir atbildīgi par procesu, par savu darbu, ka neviens viņam neskatās uz pirkstiem un nesaka, ka viņš dara nepareizi, bet ļauj darīt pēc sava prāta un atbalsta. Tāpēc arī es lieku uzsvaru uz prasmēm uzņemties atbildību, izvēlēties, plānot laiku, analizēt informāciju un komunicēt.

clip_image002

Dabaszinības

Dabaszinības skolēni lielākoties ir izvēlējušies tāpēc, ka viņiem nepatīk ne fizika, ne ķīmija un bioloģija tā pa pusei, līdz ar to, lai skolēniem būtu interese, mācības ir jāveido pilnīgi citādas, nekā viņiem ir bijušas pamatskolā šajos priekšmetos. Es nolēmu, ka prasmes un attieksme pret zinātni ir daudz svarīgākas par zināšanām, tāpēc arī plāns ir balstīts uz prasmēm. Papildus jau iepriekš minētajām, skolēni attīsta prasmes veidot video, audio, prezentācijas, uzstāties publikas priekšā, debatēt, meklēt informāciju, sadarboties, argumentēt, lietot IT.

Informātika

Informātika ir priekšmets, kur pārsvarā attīsta prasmes darboties ar datoru. Es uzskatu, ka dators ir tikai palīgrīks, pildot uzdevumus, tāpēc arī izveidoju uzdevumu, kura izpildei ir nepieciešams attīstīt datorprasmes informācijas meklēšanā, blogu veidošanā, prezentāciju veidošanā un virtuālajā komunikācijā.

clip_image002[2]

Uzticēšanās un atbildības atdošana skolēniem

Pie manis reizēm atnāk skolēni un pajautā: “Skolotāj, vai es varu nebūt uz stundu, man ir autoskola, man jāpaspēj aiziet uz mājām un jāpaņem slidas pirms mača, man jāsapucējas pēc koncerta u.c. iemesli .” Ja es teiktu “nē”, es iegūtu vienu rūgumpodu klasē, kas būtu dusmīgs uz mani un neiesaistītos stundā. Tā vietā es parasti saku – ja tu izpildīsi šo uzdevumu, varēsi iet, vai arī iedodu darba lapu, vai uzdevumu mājās un saku, ka tu vari iet, tikai atnes man šo darbu izpildītu. Cik liela tagad ir motivācija pildīt uzdevumu?

Es bieži vien ierakstu internetā jau temata sākumā to, kas skolēniem ir jāzina uz ieskaiti. Tālāk tā ir viņu atbildība, ja viņi kaut ko nav pierakstījuši, vai uz kādu stundu nav bijuši skolā, viņiem ir pieejama visa informācija. Tāpat, dodot solēniem izvēlēties, kādus individuālos darbus viņi izstrādās, viņi kopā ar izvēli uzņemas arī atbildību. To var secināt no tā, cik daudz skolēni nāk un jautā man par dažādām tēmām, kā arī to, ka skolas bibliotekāres ir teikušas, ka tik liels pieprasījums pēc zinātniskās literatūras no skolēniem sen nav bijis.

Prasmes, ko skolēni apgūst dabaszinībās un informātikā.

1. Atbildības uzņemšanās

Informātikas projektā skolēni pašī komandā sadalīja pienākumus, ko katrs izdarīs, kāda ir katra atsevišķa skolēna atbildība. Es biju noteicis 3 termiņus 2 mēnešu laikā, līdz ar to arī mazākos termiņus skolēni noteica sev paši. Šajā projektā skolēni uzņēmās atbildību, gan par procesa un laika plānošanu, gan arī par gala rezultātu.

Dabaszinībās skolēni uzņemas atbildību par saviem individuālajiem darbiem – lai viņiem būtu skaidrs, kas no viņiem tiek sagaidīts, kādu informāciju ir jāsameklē, kad un kādā formā darbs jānodod. Līdz ar to skolēni regulāri komunicē ar skolotāju.

2. Prasme izvēlēties

Dabaszinībās skolēni var izvēlēties, par kādu tēmu viņi taisīs individuālos darbus, un kādā formā tos nodos. Dažreiz ieskaitēs viņiem ir iespēja izvēlēties starp vairākiem uzdevumiem, kurus viņi pildīs.

3. Prasme plānot laiku

Informātikas projektā skolēni sākumā vēl nāca uz stundām uz prasīja: “Kas mums jādara?”, taču jau pēc 2 nedēļām viņi saprata, ka viņi paši nosaka, ko katrā stundā viņi dara.

4. Prasme analizēt informāciju

Dabaszinībās daudz analizējam tekstus un video, skolēni veido shēmas, tabulas, domu kartes. Stundās es ļoti daudz uzdodu jautājumu “Kāpēc?”

Individuālajos darbos skolēniem ir jāizmanto avoti un fakti un pašiem jāanalizē informācija.

5. Komunikācijas prasmes

Informātikas projektā bija svarīga komunikācija starp komandas biedriem un skolēni izmantoja gan tiešo, gan virtuālo komunikāciju. Viņiem bija svarīgi uzzināt, ko katrs ir paveicis, lai kopīgais komandas darbs rit uz priekšu.

Dabaszinībās skolēni veic grupas pētījumus un eksperimentus.

Advertisements

Par Gatis Narvaišs
narvaiss.lv

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: